SUH har för närvarande två studiecirklar: Filmbiten och Litteraturcirkel med diskussion. Det står alla fritt att bilda en egen studiecirkel, men ni måste vara minst tre personer i cirkeln.
Anmälan om deltagande görs till cirkelledarna. Eventuellt studiematerial betalas av deltagarna.

Filmbiten

Diskussionscirkel.
Ledare: Agneta Höckert, 0706-04 04 17

Litteraturcirkel

På grund av sjukdom utgår litteraturcirkeln.

Kontakta oss