SUH har för närvarande bara en studiecirkel FILMBITEN.
Det står alla fritt att bilda en egen studiecirkel. Ni måste vara minst tre personer i cirkeln och eventuellt studiematerial betalas av deltagarna.
Anmälan om deltagande görs till cirkelledaren.

Filmbiten

Diskussionscirkel.
Ledare: Agneta Höckert, 0706-04 04 17

Kontakta oss