För att bli medlem, maila ditt namn, adress och telefonnummer till e-postadress suhalmstad@sverige.nu, och betala  medlemsavgiften till Plusgiro 30 43 96-5. Avgiften är 200kr per helår och gäller t.o.m. 31 december.
När vi fått årsavgiften, meddelar vi dig på den mailadress du använt. Glöm inte att skriva ditt namn på inbetalningsavin.
När du betalar medlemsavgiften, godkänner du att vi i ett medlemsregister registrerar ditt namn, adress, telefon och e-postadress i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Vi kommer inte att lämna ut några personuppgifter.

Kontakta oss