Inga-Lena Rydén
ORDFÖRANDE

Styrelseledamot
Ingår i ansvarsgrupp:
Kontakter med Högskolan i Halmstad och Studiebesök och resor
Skicka e-post: Klicka på brevet nedan!
Tel. 0737-07 87 14

Ann-Christin Olsson
SEKRETERARE

Styrelseledamot
Ingår i ansvarsgrupp:
Medlemsmöten och föreläsningar
-
Skicka e-post: Klicka på brevet nedan!
Tel. 0703-97 99 57

Anders Warman
KASSÖR

Styrelseledamot
Webmaster, ansvarig för vårt administrativa system Mina Aktiviteter.
Skicka e-post: Klicka på brevet nedan!
Tel. 0705-42 18 12

Lena Tunander
VICE ORDFÖRANDE

Styrelseledamot
Ingår i ansvarsgrupp:
Medlemsmöten och föreläsningar
-
Skicka e-post: Klicka på brevet nedan!
Tel. 0739-47 18 75

Ulla-Britt Johansson
VICE SEKRETERARE

Styrelseledamot
Ingår i ansvarsgrupp:
Medlemsmöten och föreläsningar och Uteaktiviteter
Skicka e-post: Klicka på brevet nedan!
Tel. 0703-54 19 81

Maths Johansson
VICE KASSÖR

Styrelseledamot
Vice webmaster
Ingår i ansvarsgrupp:
Studiebesök och resor
Skicka e-post: Klicka på brevet nedan!
Tel. 0702-016372

Iréne Nilsson
STYRELSELEDAMOT

Ansvarig för medlemskontakter och anmälningar
-
Skicka e-post: Klicka på brevet nedan!
Tel. 0703-14 42 95

Rigmor Karlsson
STYRELSESUPPLEANT

Ingår i ansvarsgrupp:
Medlemsmöten och föreläsningar och Uteaktiviteter
Skicka e-post: Klicka på brevet nedan!
Tel. 0702-62 37 85

Rose-Marie Persson
STYRELSESUPPLEANT

Ingår i ansvarsgrupp:
Studiebesök och resor
-
Skicka e-post: Klicka på brevet nedan!
Tel. 070-316 61 08 

Stig Leman
STYRELSESUPPLEANT

Huvudansvarig för kontakter med Högskolan i Halmstad
Skicka e-post: Klicka på brevet nedan!
Tel. 0702-449056

Kontakta oss