ÖPPEN FÖRELÄSNING – Hur påverkar dina gener ditt liv? Sant och falskt om genetik i vardagen

Öppen föreläsning

Fredag 24 november kl. 14.00.

Hålls i Klarasalen på Stadsbiblioteket i Halmstad

Inträde: 50 kr för medlemmar och 100 kr för övriga.

HUR PÅVERKAR DINA GENER DITT LIV? SANT OCH FALSKT OM GENETIK I VARDAGEN

JESSICA ABBOTT är lektor i evolutionär genetik vid Lunds universitet. Hennes forskning handlar om utvecklingen av köns-skillnader och könskromosomer.
Hon är även känd från Fråga Lund.

Att våra gener i viss mån styr våra liv tror nog de flesta av oss på, men hur mycket och på vilka sätt? Är vi förprogrammerade att få vissa sjukdomar eller att bete oss på ett särskilt vis? Och hur är det egentligen med könsskillnader – är det främst kultur eller gener?

Kontakt

Senioruniversitetet i Halmstad
c/o Anders Warman
Matadorgatan 3
302 90 Halmstad
suhalmstad@sverige.nu

Inga svar