FÖRELÄSNING – Vi är vana att bli styrda utifrån ålder – Janicke Andersson

Föreläsning

Inträde: Fritt för medlemmar

Hålls på Högskolan i Halmstad – lokal S3030, Hus R och S.

VI ÄR VANA ATT BLI STYRTDA UTIFRÅN ÅLDER

Är 70 verkligen det nya 50? Den gyllene medelåldern!

Man stöter på ålderism i alla åldrar!

Det är allmänt accepterat att vi organiserar samhället utifrån olika åldersgränser och åldersindelningar.

Men… Användningen av åldersgränser ifrågasätts sällan.

Kom och hör docent Janicke Andersson på Högskolan i Halmstad föreläsa om detta för oss intressanta ämne.

Kontakt

Senioruniversitetet i Halmstad
c/o Anders Warman
Matadorgatan 3
302 90 Halmstad
suhalmstad@sverige.nu

Inga svar