På grund av sjukdom utgår Litteraturcirkeln.
På grund av förändringarna i Coronorestriktionerna kan vissa aktiviteter komma att ställas in. Kolla i Hallandsposten […]