Styrelsen efter årsmötet 2017


Gunnel Söderberg, ordförande
Fredsgatan 6,  30246 Halmstad
Tel. 035-104749, 0707-595110

Agneta Höckert, vice ordförande
Hoppets väg 6,  30229 Halmstad
Tel: 035-107706, 0706-040417
agnetahckert@gmail.com


Anders Warman, kassör
Matadorgatan 3,  30290 Halmstad
Tel: 0705-421812,
warmananders@gmail.com

Kent Abrahamsson vice kassör
Vattugatan 2 B,  30233 Halmstad
Tel: 035-2629375, 0702-548595
kentason36@gmail.com

Ingrid  Magnusson Anmälningsansvarig
Roskildegatan 19,  30250 Halmstad
Tel: 035-129731, 0736-436063
magnusson.ingrid@hotmail.com

Lena Steene Sekreterare
Skolgatan 10 A,  30232 Halmstad
Tel: 035-210536,  0709-234162
lenasteene@hotmail.com

Christina Warman Vice sekreterare
Matadorgatan 3,  30290 Halmstad
Tel: 0739-852555
warmanchristina@gmail.com

 Yngve Andersson, Suppleant
Vattugatan 2 A,  30233 Halmstad
Tel: 035-184972,
majsan.yngve@hotmail.com

Britt-Marie Lindén,  Suppleant
Torsgatan 9 C,  30224 Halmstad
Tel: 035-100867,

Kennet Jarl,  Suppleant
Dalgatan 16,  34332 Älmhult