Styrelsen efter årsmötet 2018Agneta Höckert, Ordförande 
Tel: 035-107706, 0706-040417
agnetahckert@gmail.com


Gunnel Söderberg,  Vice ordförande (kontakter) 
Tel: 035-104749, 0707-595110
agnetahckert@gmail.com


Christina Warman, Vice ordförande (övrigt) 
Tel: 0739-852555
warmanchristina@gmail.com


Anders Warman, Kassör 
Tel: 0705-421812
warmananders@gmail.com


Kent Abrahamsson, Vice kassör (Dataansvarig) 
Tel: 035-2629375, 0702-548595
kentason36@gmail.com


Ingrid  Magnusson, Anmälningsansvarig 
Tel: 035-129731, 0700-977465
magnusson.ingrid@hotmail.com


Lena Steene, Sekreterare 
Tel: 0709-234162
lenasteene@hotmail.com


Inga-Lena Rydén, Suppleant 
Tel: 073-7078714
ingan.ryd@telia.com


Iréne Nilsson, Suppleant 
Tel: 070-3144295
nilsson.irene@telia.com


Christer Johansson, Suppleant
Tel: 0708-102636
cjohansson1122@gmail.com