FILMBITEN. Diskussionscirkel.

Ledare: Agneta Höckert Tel: 0706-040417

 

 

LITTERATURCIRKEL med diskussion

Ledare: Gunnel Ericsson. Tel: 035-35293

 

 

EXTRA LITTERATURCIRKEL om
Henning Mankell


planeras att starta till hösten.
Mer information lämnas på upptaktsmötet på Laxön 20/8.

 

 

 

Anmälan om deltagande görs till cirkelledarna. Studiematerial betalas av deltagarna.

 

Det står alla fritt att bilda en egen studiecirkel. Ni måste bara vara minst tre stycken i cirkeln.
Anmäl den nya cirkeln till ordföranden i PU.