FILMBITEN. Diskussionscirkel.

Ledare: Agneta Höckert Tel: 0706-040417

 

 

LITTERATURCIRKEL med diskussion

Ledare: Gunnel Ericsson. Tel: 035-35293

 

 

 

Anmälan om deltagande görs till cirkelledarna. Studiematerial betalas av deltagarna.

 

Det står var och en fritt att bilda en ny studiecirkel. Ni måste bara vara minst tre stycken plus ledare i cirkeln.
Anmäl den nya cirkeln till ordföranden i PU.