KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

 

Årsmöte äger rum tisdagen den 21 mars 2017
kl. 18.00 på Karl XI:s Servicehus

Dagordning för årsmötet samt
verksamhetsberättelse erhålles vid mötet.
Medlem, som vill väcka fråga, skall inlämna denna
skriftligt till ordförande 2 veckor före årsmötet.


INBJUDAN TILL MEDLEMSKVÄLL

Tisdagen den 21 mars efter årsmötet.
Underhållning av Jonny Lätt med durspel, fiol och gitarr.
Räksmörgås med kaffe eller te serveras.
Tillfälle att diskutera kommande program.

Bindande anmälan till Ingrid Magnusson , tel. 035-129731 eller 0736436063. Senast den 14/3 2017