Bli medlem

 

Maila ditt namn, adress och telefonnummer till:

puhalmstad@sverige.nu

samt betala in årsavgiften 150 kr/person till:

plusgirokonto:304396-5.

När vi fått årsavgiften meddelar vi dig på den mailadress du använt.

OBS. Glöm inte att skriva ditt namn på inbetalningsavin.

När du betalar medlemsavgiften så godkänner du att vi i ett medlemsregister registrerar: Namn, Adress, Telefon, och ev. E-postadress i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

 

Angående den nya datalagen (GDPR)

 

Vi kommer inte att lämna ut några personuppgifter.