Föreläsningar med Högskolan i Halmstad(HiH)

            Hösten 2019

Under hösten påbörjar vi ett samarbete med HiH då vi kommer att få ta del av högskolans olika verksamheter genom att besöka olika akademier.
OBS! Föreläsningarna på Högskolan är begränsade till 25 personer och genomförs på respektive adress.