FÖRELÄSNINGAR våren 2017

 


Den 7 febr.      Hur idrotten kom till Halmstad. Lasse Blomdahl, Halmstads idrottshistoriska förening.
Lasse Blomdahl berättar om hur en ung man från Småland år 1843 kom till Halmstad och grundade den första idrottsföreningen i vår stad som då hade ca 3000 invånare. Han kom att undervisa i simning, gymnastik, sång och musik och blev en mycket framstående person inom många verksamhetsområden i Halmstad när industrialismen växte fram. En fantastisk historia om hur en person helt utan skolutbildning visar att arbetsvilja, positivitet och nyfikenhet kan leda långt när man med glädje tar till sig såväl ny som gammal kunskap.

 

Den 7 mars.      Musik Quiz - Musikfrågesport med Roland Adler

Kom och lyssna på 50 – 80- tals musik och försök tillsammans med andra klura ut vem artisten är, vad bandet eller låten heter!

 

Den 4 april     Att arbeta med nyheter på lokalradion.
                       Maria Richardsson

Maria Richardsson är journalist till yrket. Hon är nyhetschef på Sveriges Radio, Halland och har tidigare arbetat på andra lokalradiostationer. Maria kommer att prata om hur det är att arbeta med nyheter och vad det är som gör en nyhet till en nyhet på lokalradion.

 

Den 9 maj.    Om Halmstads originelle stads-arkitekt
                       Sven Gratz.
                        Sonja Bjärudd


Många av Halmstads ståtliga byggnader är ritade av Sven Gratz. Ett annat intresse som arkitekten också hade var att han vurmade för frisk luft och friluftsliv. Också om detta kommer Sonja att berätta, samt visa bilder på några av Gratz fina byggnader.