Välkommen till PUH Halmstad


EXTRA!
Styrelsen kallar till ett extra medlemsmöte på Laxön den 20 aug kl. 14.00 Ärende: Förslag till ändring av namn till Senioruniversitetet Halmstad.


PUH är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening,
som vill förmedla kunskaper och kontakter samt ge tillfälle till social samvaro mellan pensionärer.

Föreningen riktar sig till dig som:

       Har fyllt 55 år eller
       Uppbär pension av något slag eller
       Är make/maka eller partner till person som är medlem

Du måste vara medlem i föreningen och medlems-avgiften måste vara betald innan du kan delta i våra aktiviteter. För den som blir medlem efter 1 november gäller medlemskapet även påföljande kalenderår.

 

 

Pensionärsuniversitetet i Halmstad.            

Medlemsavgift: 150 kr/år.

Plusgiro: 30 43 96-5             

E-mailadress: puhalmstad@sverige.nu                  Hemsida:  www.puhalmstad.se                                               

Ordf.  Agneta Höckert  tel. 0706-040417